Leeuwarder Courant, 7 augustus 1903
Bron: Digitaal Archief Noord-Nederland

In de Armeensche provinciën

Constantinopel, 6 Augustus, (Reuter). De Russische gezant heeft Maandag bij de Porte gewezen op den toestand in de Armeensche provinciën.

Men is van meening, dat de Russische consul te Erzeroum zeer pessimistische rapporten daarover inzond. Men vreest er nieuwe troebelen. Brieven uit Erzeroum, Kharpout en Bitlis bevestigen de groote vrees der Armeniërs over de dreigende houding der Koerden. Zij constateeren, dat de overheid in het geheim wapenen aan de Koerden verschaft, terwijl deze tracht te bewijzen, dat de Armeniërs revolutionaire plannen hebben.

Colofon