Leeuwarder Courant, 30 april 1900
Bron: Digitaal Archief Noord-Nederland

Amerika en Turkije

De Porte schijnt thans werkelijk goed gezind jegens Armenië te zijn. Op bevel van den sultan heeft de ondersecretaris van buitenlandsche zaken een langdurig onderhoud gehad met den Armenischen patriarch, wien hij uit naam van den sultan beloofde dat de hervormingen in Armenië binnen hoogstens 2 maanden zouden worden uitgevoerd, en dat tegelijk de quaestie betreffende de privilegiën van het patriarchaat zou worden geregeld. De sultan bevestigde het later in eigen persoon.

Nous verrons.

Colofon