Leeuwarder Courant, 23 juli 1890
Bron: Digitaal Archief Noord-Nederland

Algemeen overzicht

Wat Armenië betreft, weet de Times mede te deelen, dat de Turksche ministerraad het besluit heeft genomen, om de burgerlijke gouverneurs van Erzeroem terug te roepen en te vervangen door militaire gouverneurs. Naar de Daily News verneemt, woonden de minister van financiën en de onder-secretaris van buitenlandsche zaken, beiden Armeniërs, de herhaalde ministerraden niet bij, in welke het Armenische vraagstuk werd behandeld en dit bij wijze van protest tegen de door de Turken onder de Armeniërs te Erzeroem aangerichte slachting. Beiden moeten het voornemen hebben af te treden. 't Zal te bezien staan of de militaire gouverneurs de kalmte herstellen kunnen.

Colofon