Leeuwarder Courant, 2 december 1899
Bron: Digitaal Archief Noord-Nederland

De Sultan en de Armeniërs

De Sultan heeft zijn goedkeuring gehecht aan de volgende voorstellen door de commissie voor de Armenische hervorming aanbevolen:

1. Afschaffing van de bijzondere maatregelen tegen het vije verkeer van Armeniërs in de provinciën van het rijk, uitgezonderd ten aanzien van verdachte personen.

2. Kerken, scholen en kloosters, die gedurende de Armenische troebelen vernield of beschadigd zijn, zullen met hulp uit de staatskas herbouwd of hersteld worden.

3. Betaling van hetgeen verschuldigd is aan de Armenische staatsambtenaren die gedood of verjaagd werden tijdens de troebelen.

4. Oprichting van een weeshuis te Jedikoele, bij Konstantinopel.

5. Gratie aan 54 Armenische gevangenen, en verandering van de doodstraf over 24 Armeniërs uitgesproken, in levenslange gevangenisstraf.

Artin Pasja heeft deze iradé aan het Nationale Armeensche Comité medegedeeld. De Armenische patriarch zal nu zijn ontslagaanvraag intrekken. Hij schijnt werkelijk te gelooven dat de sultan ditmaal zijn beloften houden zal.

Colofon