Leeuwarder Courant, 10 december 1894
Bron: Digitaal Archief Noord-Nederland

Tweede Kamer, 's Gravenhage, 7 december
[onderdeel van een langer verslag]

5. De Christenvervolging in Armenië
De Minister herinnert, dat in deze Engeland en Nederland niet op hetzelfde standpunt staan. Engeland heeft volgens de bestaande tractaten het recht zich het lot der Christenen aan te trekken.

Nederland heeft dat recht niet, doch dat wil niet zeggen, dat Nederland zich het lot der Christenen niet zal aantrekken, want de Minister kan wijzen op een schrijven van onzen gezant te Constantinopel, van 25 Nov l.l., waaruit blijkt, dat hij ondersteund heeft de pogingen om Protestanten in zekere plaatsen vrijheid van eeredienst te verzekeren en dat dit met goeden uitslag is bekroond.

Colofon