Leeuwarder Courant, 1 juni 1899
Bron: Digitaal Archief Noord-Nederland

's Gravenhage, 31 mei

Naar men verneemt is geen verbod van de Regeering uitgegaan tegen het houden van een lezing door den Armenischen professor Minas Tchéraz. Wel heeft deze, omdat de vrees was geopenbaard dat in de lezing uitlatingen zouden kunnen voorkomen, beleedigend voor een vreemden souverein, gemeend in zijn belang de aandacht op dien professor te vestigen en hij zich dan zou blootstellen aan de toepassing der Ned. strafwet.

De Christelijke Jongelings-Vereeniging had geen politievergunning om lichtbeelden te vertoonen, waarop haar door de politie werd gewezen.

Colofon