De Journalist, 6 april 1922
Bron: Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis

Een pers-incident

Een V. D. telegram d.d. 25 Maart uit Parijs meldt: Een ernstig incident heeft zich voorgedaan in verband met de conferentie der geallieerde ministers van Buitenlandsche Zaken te Parijs. De Parijsche en provinciale bladen hadden gisteren berichten gebracht over de oprichting van een Nationaal Tehuis voor de Armeensche bevolking en over Klein Azië, welke punten door de conferentie waren besproken.

De geallieerde ministers waren door deze berichten ten zeerste ontstemd en elke minister verklaart de opgelegde geheimhouding betracht te hebben.

Poincaré, Schanzer en Curzon hebben daarop den betrokken journalist van het bureau Havas bij zich geroepen. Deze weigerde echter mede te deelen van wien hij zijn inlichtingen had ontvangen.

Poincaré heeft gedreigd een vervolging tegen hem te zullen doen instellen. De bladen protesteeren ten sterkste tegen deze bedreiging.

Colofon