Heldersche Courant, 3 maart 1920
Bron: Regionaal Archief Alkmaar

Armenië - Nieuwe moorden

De Armeensche delegatie te Parijs ontving uit Alexandrië het bericht, dat de toestand in Cilicië zeer hachelijk is. De geheele Armeensche bevolking wordt met uitroeiing bedreigd. In de streek van Marasj, die de Fransche troepen hebben ontruimd, zijn reeds 20.000 Armeniërs vermoord.

Nubar pasja, de president der Armeensche Vredesdelegatie, deelt mede, dat na de ontruiming van Marasj door de Fransche troepen (op 9 Febr.) de Turken 16000 van de 20000 in de stad achtergebleven Armeniërs hebben vermoord. Drieduizend Armeniërs konden intijds de stad verlaten en 1500 zijn tijdens de moordpartij ontsnapt.

De Engelsche Arbeiderspartij heeft bij de geallieerden geprotesteerd tegen de behandeling van Armenië, dat na het sluiten van den wapenstilstand niet onder Turksch gezag had moeten blijven. De partij eischt, dat Turksch Armenië geheel aan het Turksche gezag zal onttrokken worden en dat de Zuid-Westelijke provinciën (Cilicië, Diarbekr en Karpoet) onder een mandataris zullen worden den geplaatst, terwijl de rest van het land bij de Armeensche republiek van Transkaukasië gevoegd zal worden. Het eerste deel zou dan na enkele jaren kunnen beslissen of het onafhankelijk wilde worden of zich ook bij de Armeensche republiek gevoegd wilde zien. De partij protesteert tegen elke poging om de regeling van het Armeensche vraagstuk afhankelijk te maken van de overwegingen van Indische politiek.

Colofon