Heldersche Courant, 21 februari 1920
Bron: Regionaal Archief Alkmaar

Moorden in Armenië

Uit Smyrna werd den 13en Februari aan het "Journal des Débats" geseind dat de Armeensche bevolking voor een verschrikkelijke crisis staat. Vijftig duizend Turken en Koerden onder Moestafa Kemal hebben misbruik gemaakt van het feit dat de Armeniërs in Zeitoen, Fornouze en andere plaatsen in het gebergte onverdedigd waren en hebben daarna ontzettende misdaden gepleegd.

Het aantal moorden bedraagt meer dan zevenduizend. De Turken terroriseeren Marach waar nog gevochten wordt.

Den Armeniërs ontbreekt het aan middelen om zich te verdedigen "Slechts onmiddellijke hulp kan een bevolking van 150.000 zielen van den volkomen ondergang redden," aldus de Armenische aartsbisschop van Smyrna Hovnan Vartabed Garabedian. Nadere berichten uit Cilicië te Athene ontvangen melden, dat de bevolking aan generaal Gouraud heeft verzocht een Armenische strijdmacht te vormen, ten einde aan de Turksche aanvallen weerstand te kunnen bieden.

Colofon