De Tijd, 7 november 1903
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Moordaanslagen op Armeniërs

De londensche correspondent van den "Matin" geeft een verklaring van het feit, dat in de laatste tijden zooveel moorden gebeuren op Armeniërs.

In Europa en in de Vereenigde Staten zijn twee Armenische organisaties, de Hentchakisten en Alfaristen, die zeer vijandig tegenover elkaar staan. De Alfaristen hebben kort geleden aanslagen gepleegd op de leiders der Hentchakisten, Een der slachtoffers was Sagouni, die den 26en October in Peckham vermoord werd.

Een wereldcongres van Hentchakisten wordt gedurende een paar weken reeds te Londen gehouden. Woensdagmiddag werd weder een zitting gehouden, Na afloop gingen de afgevaardigden een wandeling maken in kleine groepjes. Een drie kwartier later kwamen zij terug, om weer te vergaderen. Toen de Russische afgevaardigden Gregorian en Izmirsan, en de Rumeensche Karapetian het lokaal wilden binnentreden, had de moordaanslag plaats, waarvan Reuter gistermorgen een vrij uitvoerig verslag gaf. Wie de moordenaar-zelfmoordenaar is, weet men nog niet. De politie houdt hem ook voor den moordenaar van Sagouni.

Colofon