De Tijd, 30 maart 1908
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Moorden in Armenië

Konstantinopel, 29 Maart. De vreemde consuls te Van hebben bericht gezonden, dat Maandag de Muzelmannen, aangezet door de politie, de Armeniërs aanvielen, waarbij 33 christenen werden gedood, 7 gewond. Twee bataljons zijn op verzoek van den Vali naar Van gezonden.

Colofon