De Tijd, 28 juli 1885
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Buitenland

Bij alle toenadering en schijnbare vriendschap, die tegenwoordig tusschen Engeland en de Porte bestaat, verliest toch het nieuwe kabinet-Salisbury niet de oude quaestie der hervormingen uit het oog. Toen den Premier dezer dagen een memorandum werd aangeboden betreffende Turkije's nalatigheid om te voldoen aan art. 61 van het berlijnsche vredestractaat, betreffende de hervormingen in Armenië, antwoordde Salisbury, dat hij de eerste gelegenheid de beste zal aangrijpen, om de Porte aan haar verplichtingen in dit opzicht ernstig te herinneren.

Colofon