De Tijd, 24 mei 1922
Bron: Koninklijke Bibliotheek

De Turksche wreedheden in Klein-Azië

LONDEN, 23 Mei. In antwoord op vragen naar de gruwelen van de Kemalisten is in het parlement bevestigd, dat 12.000 Grieksche ballingen onlangs bij Karpoet het leven hebben gelaten onder precies dezelfde omstandigheden als die waaronder massa's Armeniërs eenige jaren geleden vermoord zijn.

De ondersecretaris van buitenlandsche zaken voegde er aan toe dat inlichtingen waren ontvangen over den doortocht van 20.000 ballingen door Karpoet, grootendeels vrouwen en kinderen, die half naakt door dikke sneeuw naar het Oosten werden gedreven.

Van de 15.000 Armeniërs, die oorspronkelijk in Cilicië waren, waren na den terugtocht van de Franschen ongeveer 5000 gebleven. Vele vluchtelingen schijnen in Syrië tamelijk goed verzorgd te zijn, maar vreeselijke berichten zijn ontvangen over den toestand van de vluchtelingen te Alexandretta. Volgens de laatste, maar nog niet bevestigde berichten zijn de Kemalistische autoriteiten van plan te decreteeren, dat de eigendommen van Armeniërs, die uit het land gevlucht zijn, verbeurd zullen worden verklaard, indien zij niet binnen drie maanden opgeëischt worden.

Het bericht over de inneming en verwoesting van Hajim en den moord op zijn bewoners in October 1920 is juist.

Colofon