De Tijd, 23 april 1909
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Telegrammen

KONSTANTINOPEL, 22 April. (Reuter). Naar luid van consulaire berichten is te Damascus en in andere plaatsen de kalmte teruggekeerd. Een consulair bericht schat het aantal Armeniërs, die in het vilajet Adana werden vermoord, op 15,000. Geheele dorpen zijn daar verwoest.

Colofon