De Tijd, 22 maart 1893
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Buitenland

De Times verneemt uit Constantinopel, dat de Porte een circulaire heeft gericht tot de buitenlandsche agenten, tegensprekende het gemelde omtrent anti armenische onlusten te Cesarea. Desondanks besloot de secretaris der amerikaansche legatie tot een enquêtereis daarheen. Men gelooft dat de tijdingen overdreven zijn.

Colofon