De Tijd, 22 december 1894
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Buitenland - Algemeen overzicht

Naar de Standard uit Constantinopel verneemt, dringt Cleveland er op aan, dat de consul der Vereenigde Staten te Siwas de vergaderingen van het turksche comité tot onderzoek der armenische gruwelen zal bijwonen ondanks de weigering van den Sultan.

Colofon