De Tijd, 21 oktober 1882
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Buitenland

Daily News verneemt uit Constantinopel, dat de grootvizier met ontslag dreigt, indien zijn hervormingsplan voor Klein-Azië, 'twelk sterk verzet ontmoet in het paleis, niet aangenomen wordt.

Volgens de jongste berichten uit Van heerscht er anarchie in Opper-Armenië. De Koerden plunderen de christen dorpen. Vele Armeniërs vluchten naar Rusland. De turksche troepen zijn ongenegen Obeidoelah aan te vallen, tenzij zij worden versterkt.

Colofon