De Tijd, 2 oktober 1901
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Buitenland

Uit Armenië komen wederom enkele berichten van botsingen – o.a. te Beyrouth – tusschen Muzelmannen en Christenen. Intusschen is niet zoozeer dit feit, als wel de omstandigheid dat daaromtrent alle officiëele rapporten van turksche zijde uitblijven, in staat ernstige ongerustheid in te boezemen en aanleiding te geven tot de onderstelling, dat in deze landstreek opnieuw bloedige tooneelen worden afgespeeld. Sinds bijna een maand vertrekken de turksche troepen in massaas uit Konstantinopel en op dit oogenblik moeten, naar verluidt, de Armeensche dorpen Talori, Semal en Grueliguzan en het geheele district Sassoun zijn overgeleverd aan het soldatenvolk van den "grooten moordenaar op den troon".

Colofon