De Tijd, 18 december 1903
Bron: Koninklijke Bibliotheek

De moordenaar van de Armeniërs te Londen

De identiteit van den man, die eenigen tijd geleden te Londen drie Hentchakistische Armeniërs vermoordde, is vastgesteld. Hij heette Dikran Tezakkian, was dertig jaren oud en woonde te Middlebourough, in de Ver. Staten. Hem werd door een Alphanistisch Amerikaansch comité opgedragen, eenige invloedrijke Hentchakisten, te Londen woonachtig, te vermoorden.

Zooals men weet, benam deze moordenaar zich-zelf ten slotte het leven.

Colofon