De Tijd, 1 september 1890
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Telegrammen

Londen, 30 Aug. De Times verneemt uit Weenen dat de Porte heeft bekend gemaakt, dat het haar vaste voornemen is afdoende hervormingen in Armenië in te voeren.

De weener correspondent van de Standard verzekert dat de berichten over de wreedheden, welke in Armenië zouden zijn gepleegd, zeer overdreven zijn.

Colofon