Het Centrum, 4 januari 1919
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Telegrammen

LONDEN, 3 Jan. In den Kaukasus gaan de Turken voort nieuwe vreeselijke slachtingen onder de Armeniërs aan te richten. Zelfs kinderen worden gruwelijk mishandeld en tallooze sterven de hongersdood, terwijl de Turken graan vernietigen.

Colofon