Het Centrum, 17 januari 1910
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Buitenland - in Turkije

Het Armenische blad Aravad heeft een reeks artikelen gepubliceerd over de moorden in Adana. In die artikelen wordt gezegd, dat de afgetreden grootvizier Hilmi pascha moreel voor die moorden verantwoordelijk is. Het blad zegt die bewering met de stukken te kunnen bewijzen. De regeering heeft een vervolging ingesteld tegen den hoofdredacteur van genoemd blad en een der redactie-leden. Het heet, dat het er de Aravad juist om te doen geweest is zulks een geding uit te lokken, om aldus de gebeurtenissen in Adana, waarmede de Kamer zich nooit bemoeid heeft, in 't openbaar behandeld te zien.

Men herinnert zich dat wij eenige weken geleden bijzonderheden vertaalden, die ook op de medeplichtigheid der autoriteiten met de moordenaars en vervolgers wezen.

Colofon