Algemeen Handelsblad, 9 juli 1920
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Het vredesverdrag met Turkije

Reuter seint, dat in het antwoord, van de geallieerden op de Turksche bezwaren tegen het vredesverdrag nog eens wordt verklaard, dat de geallieerden blijven bij het besluit om de landstreken, welke door een niet-Turksche bevolking in meerderheid worden bewoond, van de Turksche heerschappij te bevrijden. Die gebieden omvatten ook Thracië en de streek van Smyrna, Syrië en Armenië.

De Turksche regeering wordt gewaarschuwd, dat in geval van een weigering om het vredesverdrag te teekenen of als ze onmachtig mocht blijken haar gezag in Anatolië te doen gelden of het verdrag uit te voeren, er een nadere regeling ten aanzien van Konstantinopel zal komen. De geallieerden zouden de Turken in dat geval wel eens geheel uit Europa kunnen verdrijven. Aan Turkije is voor de onderteekening een termijn van tien dagen toegestaan.

Colofon