Algemeen Handelsblad, 9 juni 1926
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Een Christelijk getuigenis uit Amerika

Honderd en tien bisschoppen der Bisschoppelijke Kerk in Amerika hebben aan den Senaat een protest gericht tegen de ratificatie van het Verdrag van Lausanne met Turkije. Zij verklaren daarin:

"Wij zijn overtuigd, dat het christelijke gevoelen van Amerika de ratificatie van het Verdrag van Lausanne moet afwijzen. Wij worden hier gedwongen, vriendschappelijke betrekkingen aan te knoopen met een uitgesproken antichristelijke regeering, welke een millioen onschuldige christelijke mannen, vrouwen en kinderen uitgeroeid, meer dan anderhalf millioen menschen uit hun voorvaderlijke woonplaatsen verdreven en tienduizenden christelijke vrouwen en kinderen als slaven in Turksche harems gesleept heeft. Wij kunnen niet vergeten, dat ook thans nog een millioen Armeensche vluchtelingen zonder vaderland zijn, omdat hun land onder het Turksche regiem is verwoest; dat duizenden Armeniërs onze gemeenschappelijke zaak op het slagveld verdedigd hebben en dat de presidenten Wilson en Harding voor Armenië hebben borg gestaan. Wij gevoelen, dat wanneer wij onze moreele verplichtingen ten opzichte van Armenië niet nakomen, dit een verontschuldiging der Turksche misdaden zal beteekenen en een sanctioneering van de methoden en handelingen, die verafschuwd worden door allen, die de rechtschapenheid en gerechtigheid liefhebben."

Colofon