Algemeen Handelsblad, 9 juni 1922
Bron: Koninklijke Bibliotheek

De wreedheden in Klein-Azië

LONDEN, 8 Juni. (N.T.A., draadloos.) De "Times" publiceert een lang onderhoud met dr. Mark Ward van de Amerikaan steunorganisatie te Kharpoet, die Zaterdag uit Londen naar Amerika vertrekt, om te Washington verslag uit te brengen over zijn ervaringen in Klein-Azië. Hij verklaarde, volgens de "Times", dat van Mei 1921 tot Maart van dit jaar, toen hij Kharpoet verliet, 30.000 gedeporteerden, waarvan 6000 Armeniërs en de rest Grieken, waren bijeengebracht te Sivas en door Kharpoet naar Bitlis en Van waren gedeporteerd. Van deze 30.000 kwamen er 10.000 in den afgeloopen winter om en 10.000 ontsnapten of waren beschermd door de Amerikanen. Het lot der overige 10.000 is niet bekend. De deportaties duren voort. Iedere week uitstel beteekent den dood van honderden dezer menschen.

Colofon