Algemeen Handelsblad, 9 januari 1904
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Woelingen in Armenië

KONSTANTINOPEL, 8 Januari (Reuter.) Volgens een particulier schrijven uit Erzeroem, gedagteekend van 12 December, is de toestand in Sassoen zeer ernstig.

Ongeveer duizend gewapende Armeniërs bevinden zich in het district Sassoen, waarvan de Kaimakan en de ambtenaren gevlucht zijn. De Armeniërs staan onder bevel van notaris Antranik.

Tewfik-pasja is met eenige bataljons troepen en zes kanonnen te Moesj aangekomen, waar groote ongerustheid heerscht. Dc bevolking vreest een herhaling van de gebeurtenissen, die Sassoen in 1894 teisterden.

Colofon