Algemeen Handelsblad, 8 augustus 1903
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Buitenlandsche kroniek

Behalve uit Macedonië komen nu ook verontrustende berichten uit Armenië, waar de Koerden weer voornemens moeten zijn de Armeniërs aan te vallen om zich van de landerijen dezer lieden meester te maken. De Russische consul te Erzeroem heeft een afdeeling kozakken gevraagd ter bescherming van het consulaat en de eventueel daarin op te nemen Armenische vluchtelingen.

Colofon