Algemeen Handelsblad, 8 juli 1920
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Verzoek om steun van Armenië

PARIJS, 7 Juli. (Havas-Reuter.) De internationale conferentie voor Armenië heeft een brief gericht tot den Oppersten Raad en den Volkenbond, waarin zij vraagt zonder dralen schikkingen te treffen om de Armeensche republiek te steunen en haar in het bezit te stellen van de provincies in Turksch-Armenië, die haar volgens het besluit der vredesconferentie toekomen, alsmede om de bescherming der Armeniërs in andere gebieden te verzekeren.

De conferentie verzoekt der Britsche regeering haar troepen niet uit Batoem en andere havens der Zwarte Zee terug te trekken, zoolang de Armeniërs niet in veiligheid zijn, en den Vereenigde Staten om hun contract nopens de levensmiddelenvoorziening te hernieuwen.

Colofon