Algemeen Handelsblad, 8 december 1920
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Armenië - De toestand

Het Armeensche bureau te Brussel heeft, zoo meldt, volgens Havas-Reuter, de "Soir" berichten uit Konstantinopel, die de wijziging in de regeering van republiek Armenië bevestigen en verduidelijken. De oud-minister Katsjaznouni, een gematigd man, heeft, naar luid dezer berichten, een nieuw ministerie gevormd, dat een coalitie-kabinet is en geen extremistisch ministerie, zooals beweerd werd. Alle partijen zijn er in gelijken getale in vertegenwoordigd. In militair opzicht opzicht in den steek gelaten door de besluiteloosheid der geallieerden sedert den wapenstilstand, heeft Armenië zich na twee jaren van strijd genoopt gezien de voorwaarden zijner vijanden te aanvaarden om het overschot der bevolking voor vernietiging te vrijwaren.

Colofon