Algemeen Handelsblad, 8 december 1913
Bron: Koninklijke Bibliotheek

De Armenische quaestie

KONSTANTINOPEL, 7 Dec. (Reuter.) De minister van binnenlandsche zaken beloofde den patriarch van Armenië, dat de Armeniërs het recht zullen hebben 20 afgevaardigden naar de Turksche Kamer te zenden. De regeering heeft aan de Grieken een grooter aantal zetels toegezegd dan aan de Armeniërs.

Colofon