Algemeen Handelsblad, 8 januari 1921
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Demobilisatie

LONDEN. 8 Jan. (Reuters bij z. dienst.) De "Times" verneemt uit Konstantinopel, dat de sovjet in Eriwan de demobilisatie van het Armeensche leger heeft gelast, hetwelk zal worden gereorganiseerd, en onder te Moskou opgeleide officieren zal worden geplaatst.

Colofon