Algemeen Handelsblad, 7 juli 1893
Bron: Koninklijke Bibliotheek

De Armeniërs

LONDEN, 6 Juli. (Dalziel). De secretaris van het Engelsche gezantschap, sir Arthur Nicholson, zoo wordt aan de Times uit Konstantinopel geseind, heeft den sultan een protest overhandigd tegen de jongste veroordeeling der Armeniërs.

Colofon