Algemeen Handelsblad, 7 december 1926
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Minderheidsquaesties

GENEVE, 6 Dec. (W.B.) Stresemann woonde heden voor de eerste maal als vertegenwoordiger een zitting bij van een comité van drie leden voor de mindenheidsquaesties, waaraan ook Scialoja en Van Karnebeek deelnamen. Op de agenda stonden voorzorgsmaatregelen voor de minderheid in Armenië.

Colofon