Algemeen Handelsblad, 7 december 1920
Bron: Koninklijke Bibliotheek

De Armeensche Sovjetrepubliek

De "Times" maakt melding van eenige meer positieve berichten over den toestand in Armenië. Tegen het einde van November brak een opstand uit in het noordelijke gedeelte van Armenië, en er werd een revolutionair comité ingesteld onder leiding van Kassian. Den 30en November deed het revolutionair comité Delizhar bezetten, en den 1sten December zag Azerbeidjan van de betwiste provincies af, en gaf Zangezur, Nakhitsjewan en Nagarny Karabakh aan Armenië over. Den 2en December verliet de Armeensche regeering Erivan, de hoofdstad, en stelde het leger zich ter beschikking van het revolutionaire comité, terwijl het sovjet-stelsel werd ingevoerd. Kassian zond toen een telegram naar Lenin, waarin hij de overtuiging uitte dat Sovjet-Rusland aan Sovjet-Armenië steun zal verschaffen.

Intusschen, – dit geldt voor noordelijk Armenië. Hoe de toestand in den z.g. onafhankelijken staat Armenië is, ligt nog in het duister.

Colofon