Algemeen Handelsblad, 6 september 1893
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Uit Klein-Azië

KONSTANTINOPEL, 5 Sept. (Dalziel.) Te Angora heeft een botsing plaats gehad tusschun de troepen van den sultan en de Armeniërs. Een aantal opstandelingen moeten door de soldaten over de kling gejaagd zijn.

Colofon