Algemeen Handelsblad, 6 augustus 1920
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Moorden op Armeniërs

Het Armeniaansch Bureau te Londen heeft aan Reuter medegedeeld dat de Armeniaansche Patriarch te Konstantinopel officieele mededeeling ontving over een moord, op Armeniërs en Grieken te Gueiva door de benden van Moestapha Kemal, vóór zij door het Grieksche leger gedwongen werden terug te trekken. Op 10 Juli werden 600 Grieken en Armeniërs te Ortakeni, Burhanie, Saradjili en Kupe en de naburige dorpen gedwongen, de rivier Sakaria over te steken en zich te verzamelen in het Armeniaansche dorp Eshme. Bij het vallen van den avond werden deze 600 christenen buiten het dorp gebracht en dood geschoten. Aan het station Gueiva werden de Armeniaansche beambten levend begraven. Op 11 Juli werden 400 Armeniërs en Grieken in het dorp Ak-Hissar vermoord. De Patriarch heeft afschuwelijke verhalen ontvangen over de vervolging der Armeniërs, die binnen het gebied van Moestapha Kemal wonen. Het rapport verklaart dat de Turk, evenmin als de luipaard, zijn "vlekken" verliezen kan.

Colofon