Algemeen Handelsblad, 6 augustus 1899
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Een interpelatie aanstaande

Men schrijft aan de "Haagsche Ct.":

"Verschillende couranten hebben een bericht opgenomen dat de Jong-Turk Anmeghian uit Frankrijk zou zijn of werden verwijderd.

De heer Anmeghian is dezelfde vreemdeling, die hier ter stede door de politie op zulk een... laten we maar zeggen: domme en onverantwoordelijke wijze is bejegend.

Bedoeld bericht over uitzetting uit Frankrijk is dan ook eenvoudig een verzonnen Tendenz-bericht, bestemd om hen, die zich verantwoorden moeten, in staat te stellen zich schoon te praten.

Er is geen sprake van, dat de heer Anmeghian uit Frankrijk zal worden verwijderd. Ik heb daarover de meest betrouwbare berichten ingewonnen, omdat deze Jong-Turken-zaak mij, om verschillende redenen, bijzonder belang inboezemde.

Aanvang September zal het kamerlid Pyttersen een interpellatie over deze zaak in de Kamer houden. Bij die gelegenheid zullen dan tevens een paar staaltjes gegeven worden, hoe sommige ambtenaren de grondwettige vrijheid van schrijven óók al hebben willen vermoorden, wat echter door verstandige lieden voorkomen is."

Colofon