Algemeen Handelsblad, 6 maart 1919
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Repatrieering van Armeniërs

Het Armeensche Corr. Bur. te 's-Gravenhage deelt mede, dat in den Haag een bureau van repatrieering is opgericht, dat ten doel heeft den terugkeer der Armeniërs naar hun vaderland met alle middelen te bevorderen.

Colofon