Algemeen Handelsblad, 5 augustus 1905
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Buitenlandsche kroniek

Een man van Finsche nationaliteit, die gehouden wordt voor den dader van den moordaanslag op den Sultan van Turkije is er, in weerwil van de zorgen der politie te Belgrado, in geslaagd de grens tusschen Servië en Hongarije te passeeren.

Een ander bericht, uit Weenen afkomstig, zegt daarentegen weer dat een der als verdacht gearresteerden heeft medegedeeld, dat de daders een Russisch Armeniër, een Bulgaar en een Turk geweest zijn, en dat ze na den aanslag op een Engelsch schip gevlucht zouden zijn.

Het ware schijnt men er nog niet van te weten.

Colofon