Algemeen Handelsblad, 5 juli 1906
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Buitenlandsche kroniek

Geruchten over een groote Armenische samenzwering hebben in Konstantinopel aanleiding gegeven tot het instellen van een ernstig onderzoek, door een bijzondere commissie onder leiding van Nedjib-pasja. Bij verschillende Armenische bewoners werden huiszoekingen gehouden; vier directeuren van in Konstantinopel verschijnende Armenische bladen werden in hechtenis genomen.

Waarschijnlijk staat het ontslag van den oecumenischen patriarch Ormanian hiermede in verband. Volgens de Voss. Ztg. vroeg hij zijn ontslag: "wegens de voortdurende huiszoekingen bij de Armeniërs en de vervolging van Armeniërs in de provincie."

Colofon