Algemeen Handelsblad, 5 juni 1923
Bron: Koninklijke Bibliotheek

De Armenische quaestie

LAUSANNE, 4 Juni. (B.T.A.) De Intern. Phil-Armenische Bond heeft tot de conferentie en de geallieerden een nota gericht, waarin wordt gevraagd in het vredesverdrag vast te leggen, dat de Armeniërs buiten Turkije naar hun land kunnen terugkeeren, dat zij weder in het bezit hunner goederen zullen worden gesteld en dat de Armeniërs in de concentratiekampen worden vrijgelaten.

Colofon