Algemeen Handelsblad, 5 december 1920
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Armenië

De interventie van den volkenbond

LONDEN, 3 Dec. (Reuter.) Men verneemt, dat de conferentie der geallieerde ministers zich bezig heeft gehouden met de interventie van den Volkenbond in Armenië. Men achtte die interventie niet toelaatbaar, daar het verdrag van Sèvres nog ongeratifieerd. is.

(Dit is wel een eenigszins zonderling bericht, dat zou toonen dat er tusschen Oppersten Raad en Volkenbond nog wel eenige tegenstelling bestaat. Formeel zal de Opperste Raad, om het kort te zeggen, wel gelijk hebben, maar heeft geen der regeeringsvertegenwoordigers te Genève dit formeele bezwaar onderkend?)

Een Sovjet-republiek.

LONDEN, 4 Dec. (Reuter) Een draadloos bericht uit Moskou meldt dat Armenië zich zelf tot Sovjet-republiek heeft verklaard.

Colofon