Algemeen Handelsblad, 5 december 1918
Bron: Koninklijke Bibliotheek

De uitmoording van het Armeensche volk

De "Vorwärts" meldt, naar onze Berlijnsche correspondent seint, over de stelselmatige vernietiging door de Turksche regeering van het Armeensche volk, dat na de moorden in 1915, thans nieuwe bloedbaden zijn aangericht door de Turksche troepen bij de ontruiming van de bezette gebieden van Transkaukasië. De nieuwe offers loopen in de tienduizenden. In Bakoe, Ardahan en Olty is het tot geregelde slachtpartijen gekomen. In Bakoe alleen moeten 30.000 Armeniërs gedood zijn. In eenige steden is de Armenische bevolking totaal uitgeroeid. Naar de Tartaren verklaren, hadden zij van de wegtrekkende Turken de vrijheid gekregen drie dagen lang in de Armenische plaatsen te plunderen.

Colofon