Algemeen Handelsblad, 5 oktober 1920
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Een inval der Turken

Het is thans zeker, aldus meldt de correspondent van de "Times" te Konstantinopel, dat Kiazin Karabekir Pasja's geregelde troepen de Armeensche grens hebben overschreden en Olti hebben genomen en dat zij oprukken in de richting van Sarykamisj. Het is echter nog twijfelachtig, of de nationalistische Turken van plan zijn, Armenië aan te vallen in samenwerking met de bolsjewieken, of dat het slechts het doel is hun flank te dekken tegen een mogelijken aanval van Armenië terwijl zij oprukken tegen Batoem over Artvin, in Georgië.

Het bericht van dezen plotselingen aanval heeft groote ongerustheid verwekt in Armenië. De regeering van Erivan heeft ongeveer 40.000 man troepen, doch minder dan de helft daarvan zal beschikbaar zijn tegen de 15.000 à 20.000 man geregelde troepen van Karabekir, wegens de noodzakelijkheid om de bolsjewieksche en Tartaarsche troepen aan de N.O. en Z.O. grenzen van Armenië in bedwang te houden.

Colofon