Algemeen Handelsblad, 4 september 1895
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Laatste berichten

De Daily News verneemt uit Konstantinopel, dat de sultan in het begin der vorige week keizer Wilhelm heeft verzocht, zijn invloed ten gunste van Turkije in de Armenische aangelegenheid aan te wenden. De keizer antwoordde, dat hij maanden geleden de invoering van hervormingen had aangeraden; sedert dien tijd is de toestand door de houding der Porte verergerd. Toen heeft zich de sultan – althans volgens de Daily News – tot den heer Faure gewend, die antwoordde, dat de mogendheden bij onderlinge overeenkomst handelden en dit zouden blijven doen. Volgens een bericht aan den Standard zullen de mogendheden het spoedig eens worden over een plan, volgens hetwelk een commissie zal benoemd worden van vertegenwoordigers der mogendheden, welke het verdrag van Berlijn onderteekenden en die zal belast zijn met de gestrenge handhaving van artikel 61 van dat verdrag.

Colofon