Algemeen Handelsblad, 4 maart 1920
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Cilicië

De Turksche afgevaardigde Reoef bey, oud-minister van marine, heeft in het parlement verklaard, dat de bezetting van Cilicië niet in het wapenstilstandsverdrag is voorzien en dat de Franschen door de bezetting van die provincie, gehandeld zouden hebben is strijd met dat verdrag. Zij hebben er geen recht op, zeide hij, en zij mogen er niet blijven.

De "Temps"-correspondent te Beyroeth seint nadere bijzonderheden over de gebeurtenissen te Marasj.

Wegens moeilijkheden met de levensmiddelenvoorziening heeft het Fransche opperbevel veertien dagen geleden besloten Marasj te ontruimen. Deze moeilijkheden waren niet alleen het gevolg van het onvoldoende aantal wegen, maar ook van de buitengewoon hevige koude, welke thans in Cilicië heerscht. Geweldige sneeuwval maakt de enkele wegen bovendien nog onbegaanbaar. Tusschen 8 en 14 Febr. heeft de terugtocht der troepen plaats gehad. Tevens werd gezorgd, dat een aanzienlijk aantal Armeniërs van elken leeftijd in veiligheid werd gebracht: dit aantal bedraagt drie tot vijf duizend vluchtelingen.

Colofon