Algemeen Handelsblad, 4 december 1920
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Volkenbond

Engeland en Armenië.

GENÈVE, 3 Dec. (Havas-Reuter.) Curzon heeft ter kennis van den voorzitter van de Vergadering van den Volkenbond gebracht dat Engeland het streven van Wilson in zijn rol van bemiddelaar ten opzichte van Armenië met alle middelen zal ondersteunen, en hem moreelen en diplomatieken steun zal verschaffen.

De Armeensche quaestie.

LONDEN, 3 Dec. (Reuter's bijz. dienst.) Naar uit Washington gemeld wordt, heeft het departement van buitenlandsche zaken in antwoord op informaties verklaard, dat de door Wilson gekozen vertegenwoordiger om te bemiddelen in de Armeensche quaestie, zal handelen voor den president der Vereenigde Staten en niet voor Wilson persoonlijk.

Colofon