Algemeen Handelsblad, 4 november 1920
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Tegen de Armeniërs

Reuter deelt aan de Engelsche bladen mede, dat Armenische kringen te Londen een telegram uit Mersina (via Cyprus) hebben ontvangen, gedateerd 27 October, volgens hetwelk de stad Hadjinis, 80 mijl ten noorden van Adana in handen der Turksche Nationalisten is gevallen en dat ongeveer 1000 Armeniërs, die sedert 10 Maart standhielden, zijn vermoord.

Een Engelsch telegram uit Konstantinopel meldt, dat de Turken door de Armeniërs te Igir op ongeveer 125 mijl ten Oosten van Erzeroem zijn verslagen. Het telegram zegt verder dat er vinnige gevechten aan den gang zijn en dat de toestand in de Armenische republiek Erivan als ernstig beschouwd moeten worden.

Hadjinis werd sedert verscheidene weken door de Turken belegerd. De stad werd afgesneden, en daar de Franschen hun troepen uit Cilicië hadden teruggetrokken, was het niet mogelijk de stad te ontzetten.

Colofon