Algemeen Handelsblad, 4 oktober 1919
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Vereenigde Staten - De Armenische quaestie

De subcommissie benoemd door de commissie voor de buitenlandsche zaken om de quaestie van Armenië te onderzoeken, heeft dezer dagen haar rapport uitgebracht. Zij vraagt de onmiddellijke afzending van een legercorps van 20.000 man naar Armenië.

De resolutie is onmiddellijk bij den senaat ingediend, maar gezien de toenemende vijandige stemming der senatoren ten opzichte van iedere interventie in het buitenland, schijnt het zeer twijfelachtig te zijn of zij wordt aangenomen.

Colofon