Algemeen Handelsblad, 3 augustus 1893
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Gemengde buitenlandsche berichten

De Anglo-Armenische vereeniging heeft tot lord Rosebery een adres gericht, waarin verzocht wordt dat de Engelsche regeering alle pogingen in het werk zal stellen om het leven te redden der vijf Armenische christenen, die te Angora ter dood veroordeeld zijn. In het request wordt aangetoond, dat de gevangenen het slachtoffer zijn van een wreede samenzwering, en dat zij op valsche getuigenissen zijn veroordeeld. De Britsche vice-consul te Angora heeft officieel verklaard, dat hun geen eerlijk recht was gedaan, en lord Rosebery zelf heeft dit ook in het Hoogerhuis moeten erkennen.

Colofon